Μικρογονιμοποιήση

Ενδοωαριακή σπερματέγχυση (Μικρογονιμοποίηση) (ICSI).

Είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένα σπερματοζωάριο εγχύνεται απευθείας σε ωάριο. Η ICSI συνιστάται για ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας που οφείλεται στον ανδρικό παράγοντα, όπως η χαμηλή περιεκτικότητα σπερματοζωαρίων, η χαμηλή κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, η χαμηλή ποιότητα σπέρματος, η αδυναμία του σπερματοζωαρίου να διεισδύσει στο ωάριο, ή η αζωοσπερμία, δηλαδή απουσία σπερματοζωαρίων στο φρέσκο σπέρμα.

Το σπέρμα μπορεί να συλλεχθεί από τον ανδρικό σύντροφο με φυσιολογική εκσπερμάτιση, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις για εναλλακτικές μεθόδους συλλογής, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής έχει αζωοσπερμία οφειλόμενη σε απόφραξη.

Η αναρρόφηση με βελόνη επιτρέπει ώστε η συλλογή σπέρματος να γίνεται γρήγορα και εύκολα. Αυτή η διαδικασία συνήθως γίνεται υπό νάρκωση, με ελάχιστη ενόχληση, επιτρέποντας έτσι τη φυσιολογική απελευθέρωση του σπέρματος.

Η ICSI εκτελείται σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα:

1. Υπό υψηλής ισχύος μεγέθυνση, χρησιμοποιείται ειδική πιπέτα για να κρατήσει στη θέση του το ώριμο ωάριο.

2. Χρησιμοποιώντας λεπτή, μυτερή, κούφια βελόνη, απορροφάται ένα μόνο σπερματοζωάριο για έγχυση.

3. Η βελόνη εισάγεται με προσοχή διαμέσου του οωλήμματος (το εξωτερικό κέλυφος) και εντός του κυτταροπλάσματος του ωαρίου.

4. Το σπερματοζωάριο εγχύνεται στο κυτταρόπλασμα του ωαρίου για να επιτευχθεί η γονιμοποίηση και η βελόνη αποσύρεται.

5. Τα ωάριο εξετάζεται για τον εντοπισμό στοιχείων επιτυχούς γονιμοποίησης.

Η ενδοκυτταροπλασματική σπερματέγχυση (Μικρογονιμοποίηση) διαφέρει σε αρκετά σημεία από τη φυσική γονιμοποίηση. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα σπερματοζωάρια ανταγωνίζονται για τη γονιμοποίηση και μόνο το ωριμότερο βιώσιμο σπερματοζωάριο διεισδύει στο ωράριο και του επιτρέπεται να γονιμοποιήσει το ωάριο. Αντί για αυτό, στη ICSI χρησιμοποιείται συσκευή επιλογής για τη συλλογή των ωριμότερων σπερματοζωαρίων. Τα ώριμα σπερματοζωάρια είναι υψηλής ποιότητας, εμφανίζοντας λιγότερες διακοπές ελίκων DNA και μικρότερα επίπεδα ανευπλοιδίας (μη φυσιολογικός αριθμός γονιδίων ή χρωμοσωμικών περιοχών). Έτσι, το σπερματοζωάριο το οποίο εγχύνεται στο ωάριο θα έχει αρκετές πιθανότητες να γονιμοποιηθεί με φυσικό τρόπο.

Μετά από επαναλαμβανόμενες ανεπιτυχείς παραδοσιακές προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, μπορεί να εφαρμοστεί η ενδοωαριακή σπερματέγχυση για να ενισχυθεί η φάση γονιμοποίησης της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Σε ορισμένες χώρες, η τεχνολογία ICSI εφαρμόζεται ευθύς αμέσως. Χρησιμοποιώντας υγιή ωάρια καλής ποιότητας η ICSI επιτυγχάνει να βοηθήσει τους άνδρες με κακής ποιότητας σπέρμα ή αζωοσπερμία. Είναι επίσης χρήσιμη για ζευγάρια τα οποία ενδιαφέρονται να ελεγχθούν για την ύπαρξη γενετικών ανωμαλιών. Δεδομένου ότι ένα μόνο σπερματοζωάριο χρησιμοποιείται για γονιμοποίηση, εσφαλμένα θετικά αποτελέσματα γενετικών ελέγχων λόγω επιμόλυνσης του δείγματος από άλλα σπερματοζωάρια μπορεί να αποκλειστεί.

kellarisSmall

Βασίλης Κελλάρης MD - Phd - MSc
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Κλείστε online ραντεβού

typos

diadiktyo