13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, 28-31 Μαΐου 2015, Βόλος

Διαχείριση Στρες και Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Τυχαιοποιημένη Κλινική Μελέτη

Κουμπάρου Μαρία, Χρούσος Γεώργιος,  Δαρβίρη Χριστίνα, Αρτεμιάδης ΑρτέμιοςΚουμαντάκης Γεώργιος, Κελλάρης Βασίλειος, Παππάς Αθανάσιος, Πάντου ΑμέλιαΦακιρίδου Μαρία, Κωνσταντίνος Πάντος

Η τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη αφορά την εφαρμογή ενός ατομικού προγράμματος διαχείρισης του στρες σε υπογόνιμες γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF). Σκοπός: Στόχος ήταν η μελέτη της επίδρασης του προγράμματος διαχείρισης στρες (8 συνεδρίες) στην ψυχική υγεία των γυναικών αυτών και η περιγραφική επιδημιολογία του τρόπου ζωής τους. Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα, τυχαιοποιήθηκε, διαμορφώθηκε σε δύο ομάδες, στην Ομάδα Παρέμβασης (N=30) που εφάρμοσε τις επιστημονικές τεχνικές διαχείρισης στρες, και στην Ομάδα Ελέγχου (N=30) που είχε μόνο τηλεφωνική επικοινωνία. Τα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς μέτρησαν το στρες της υπογονιμότητας, το αντιλαμβανόμενο στρες, το άγχος, την κατάθλιψη, το κέντρο ελέγχου για την υγεία, τον τρόπο ζωής των υπογόνιμων γυναικών. Συμπεριλήφθηκαν τα αποτελέσματα της β-χοριακής γοναδοτροπίνης.

Αποτελέσματα: Η στατιστική ανάλυση έδειξε πως το πρόγραμμα διαχείρισης στρες που ακολούθησε η ΟΠ πραγματοποιήσε σημαντική μεταβολή στο συνολικό στρες της υπογονιμότητας, στο αντιλαμβανόμενο στρες, στο άγχος, στην κατάθλιψη, στην αυτοεκτίμηση και στην υγεία με ιδιαίτερα υψηλό μέγεθος επίδρασης (Effect size r > 0.7). Σημειώθηκε αύξηση στις κυήσεις, αλλά δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Συμπεράσματα: Το πρόγραμμα διαχείρισης στρες αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επιστημονικά και ερευνητικά θεραπευτικό μοντέλο που θα πρέπει να ενσωματωθεί στη πρωτόκολλο της IVF.

kellarisSmall

Βασίλης Κελλάρης MD - Phd - MSc
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Κλείστε online ραντεβού

typos

diadiktyo