13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας 28-31 Μαΐου 2015, Βόλος

Η ανθρώπινη βλαστοκύστη υπό το φως του οπτικού και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου.

Γιώργος Νίκας1,2, Ρένα Αγγελή1, Γεωργία Κόκκαλη1, Αφροδίτη Κατούνα1, Χριστίνα Μαρκομιχάλη1Βασίλης Κελάρης1, Αναστάσιος Κωνσταντόπουλος1, Κώστας Σφακιανούδης1, Νικόλαος Μπαθρέλλος1Μιχάλης Γραμμάτης1, Δημήτρης Σταυρου1, Αμέλια Πάντου1, Κώστας Παντος1.

1. Κλινική Γένεσις Αθηνών | 2. Αθηναϊκή Καινοτόμος Μικροσκοπία

Εισαγωγή

Σε προγράμματα τεχνητής γονιμοποίησης η καλλιέργεια εμβρύων στο στάδιο της βλαστοκύστης αποτελεί συνήθη πρακτική. Αφού καλλιεργηθούν, ορισμένα έμβρυα μεταφέρονται στην μήτρα, άλλα καταψύχονται και άλλα απορρίπτονται κατόπιν βαθμολόγησης που γίνεται βάσει μορφολογικών κριτηρίων. Ωστόσο, τα υπάρχοντα κριτήρια πιστεύεται ότι δεν είναι επαρκή για να χαρακτηρίσουν τη βιωσιμότητα της βλαστοκύστης και χρειάζεται να βελτιωθούν.

Υλικά & Μέθοδος

Χρησιμοποιήσαμε το οπτικό και ακολούθως το μικροσκόπιο ηλεκτρονικής σάρωσης σε συνδυασμό με τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης για να μελετήσουμε την μορφολογία 30 βλαστοκύστεων ευρισκομένων σε πρώιμα και όψιμα αναπτυξιακά στάδια.

Αποτελέσματα

Τα ευρήματά μας συνοψίζονται ως εξής:

Η εκκόλαψη ξεκινά από ένα πολύ μικρό κυκλικό άνοιγμα της διαφανούς ζώνης μέσω της οποίας προβάλλει σχετικά μεγάλο τμήμα της τροφοβλάστης, δημιουργώντας ένα σχηματισμό που μοιάζει με μανιτάρι. Εν συνεχεία, το άνοιγμα επεκτείνεται με την μορφή μακράς σχισμής απ’ όπου εκκολάπτεται το έμβρυο.

Μετά την διάνοιξη της βλαστοκοίλης απεικονίζεται η έσω κυτταρική μάζα η οποία φέρει χαρακτηριστικά που διαφέρουν ανάλογα με τον αριθμό και το μέγεθος των κυττάρων.

Σε εκκολαφθείσες και ανεπτυγμένες βλαστοκύστες, η τροφοβλάστη παρουσιάζει πτυχώσεις της κυτταρικής μεμβράνης και κυστίδια, που υποδηλούν πολύ έντονη έκκριση.

Τέλος, ορισμένες βλαστοκύστες που φαίνονται υγιείς στο οπτικό μικροσκόπιο εμφανίζουν στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο εκτεταμένες αλλοιώσεις της κυτταρικής μεμβράνης.

Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη, απεικονίζει με πρωτοφανή ευκρίνεια μορφολογικά στοιχεία τα οποία, συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της βιολογίας της ανθρώπινης βλαστοκύστης και μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερη κλινική εκτίμηση της βιωσιμότητας αυτής.

 

 

kellarisSmall

Βασίλης Κελλάρης MD - Phd - MSc
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Κλείστε online ραντεβού

typos

diadiktyo