Υπηρεσίες

 • Μαιευτική
 • Κυήσεις υψηλού κινδύνου
 • Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (assisted reproductive techniques/art)
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση (in vitro fertilization/ivf)
 • Κατευθυνόμενη αλλογενής μεταμόσχευση βλαστικών κύτταρων μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) και προεμφυτευτική διάγνωση (pgd) - έρευνα στο πεδίο καινοτόμων θεραπειών για την υπογονιμότητα με τη χρήση βλαστικών κύτταρων
 • Υπερηχογραφία
 • Διαγνωστική και επεμβατική λαπαροσκόπηση
 • Διαγνωστική και επεμβατική υστεροσκόπηση
 • Γενική γυναικολογία
 • Παθολογία τραχήλου
 • Αντιμετώπιση πρόπτωσης πυελικών οργάνων - ακράτειας ουρών (TVT/TVT-O/TOT)

kellarisSmall

Βασίλης Κελλάρης MD - Phd - MSc
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Κλείστε online ραντεβού

typos

diadiktyo