Άλλα Θέματα

Ποιες υποβάλλονται σε αυτή την εξέταση; Κάθε γυναίκα η οποία είναι έγκυος υποβάλλεται σε εξέταση παράγοντα Ρέζους. Είναι μια από τις πρώτες και σημαντικότερες εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθείτε.
Η διατροφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην υγεία της εγκύου και κατ' επέκταση στη σωστή ανάπτυξη του νεογνού. Κατά την περίοδο αυτή θα πάρετε κάποια κιλά,…
Για την εισαγωγή σας στο μαιευτήριο: Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο γονέων. Α.Φ.Μ. και των δύο γονέων. Α.Μ.Κ.Α. και των δύο γονέων. Ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης–…
Είναι απόλυτα φυσιολογικό να αισθάνεστε λίγο νευρική για τον επικείμενο τοκετό σας, όμως όταν γνωρίζετε τι να περιμένετε σε κάθε στάδιό του, τότε ο τοκετός θα εξελιχθεί πολύ ομαλότερα.